Roslev Vandværk

Hos Roslev Vandværk var beslutningen om en ny hjemmeside forholdsvis hurtigt taget, men da ledningsarbejde, udskiftning af vandmålere og ikke mindst opførelsen af et splinternyt vandværk gik forud, så måtte hjemmesiden vente lidt.

Indledningsvist blev der talt meget samarbejde og vedligehold, da vandværket tidligere havde oplevet mindre god service hos en IT-leverandør.

Der blev forventningsafstemt allerede fra starten, herunder tydeliggjort hvem der sørger for hvad og hvordan f.eks. domæne, mail og hjemmeside er forbundet med hinanden. Ligeledes blev det gjort klart at redaktør-abonnementet må benyttes efter behov, da behovet naturligvis varierer alt efter hvilken tid på året det er.

Valget af hjemmeside blev standardløsningen og med +162 billeder var råmaterialet i den grad i orden.

Roslev Vandværk valgte at bibeholde deres mail hos en ekstern leverandør, da dette hidtil havde fungeret tilfredsstillende.

Du kan se deres løsning på www.roslevvand.dk