Skelby Vandværk

Da Skelby Vandværk skulle have ny hjemmeside, blev det en lidt anderledes oplevelse. Det foregik nemlig som et telefonmøde på grund af den aktuelle Covid-19 pandemi.

Det betyder at fotograferingen af vandværket er udskudt til forholdene tillader det.

Selv med 7 personer i mødet forløb det stille og roligt og Skelby Vandværk fik på kun 3 uger en standard hjemmeside med indhold efter eget valg. Valg der blev taget som en kombination af nuværende indhold og forslag fra Videnporten.

Man behøver ikke have en 100% klar forestilling om hvad en hjemmeside skal indeholde - det kommer vi godt omkring på vores møde, uanset om det er et fysisk møde eller et online møde.

Skelby Vandværk valgte vedligeholdelse på abonnement og en standardløsning.

Du kan se deres løsning på www.skelby-vand.dk