Driftstatus

Driftsstatus
Driftsstatus'en fungerer lidt som et trafiklys hvor rød signalerer fare, gul kræver øget opmærksomhed og grøn er normal drift. Ved eventuelle brud på ledningen eller fremtidige reparationer der berører forbrugerne kan driftsstatus'en med fordel ændres til gul.


  • RØD - Advarsel: Bruges ved fare eller forurening af vandet hvor knappen bliver rød og teksten ændres til advarsel.

  • GUL - Obs: Bruges ved forhold der kræver forbrugerens opmærksomhed, f.eks. at der er lukket for vandet i en periode. Knappen bliver gul og teksten ændres til obs. 

  • GRØN - Normal: Bruges ved normal drift, hvor knappen bliver grøn og teksten ændres til normal.

Dette giver, i kombination med en servicebesked, vandværket god mulighed for at holde forbrugeren ajour med vandværkets drift. 

Eksempler på brug af servicebesked:


Som standard får vandværket selv adgang til at ændre driftsstatus og oprette servicebesked. Dette er kun ment som en ekstra service, for med et redaktørabonnement vedligeholder vi naturligvis hele hjemmesiden inkl. driftsstatus/ servicebesked.

Sagt på en anden måde: med et redaktørabonnement slipper du for alt bøvlet. Læs mere om redaktørabonnement her.