Driftstatus

Vi bruger samme rød, gul og grøn signal som du kender fra trafiklyset, når vi informerer om driftsmeddelelser på vores hjemmesideløsning.

  • RØD - Advarsel: Bruges ved fare eller forurening af vandet hvor knappen bliver rød og teksten ændres til advarsel.

  • GUL - Obs: Bruges ved forhold der kræver forbrugerens opmærksomhed, f.eks. at der er lukket for vandet i en periode. Knappen bliver gul og teksten ændres til obs. 

  • GRØN - Normal: Bruges ved normal drift, hvor knappen bliver grøn og teksten ændres til normal.

Dette giver i kombination med en servicebesked, som vises som et overlay hen over skærmen, vandværket god mulighed for at holde forbrugeren ajour med vandværkets drift. Bemærk at der normalt ikke vises servicebeskeder når driften er normal.

Eksempler på brug af servicebesked:

Vi har mulighed for at give vandværket adgang til at ændre i enkelte dele af hjemmesideløsningen, f.eks. driftsstatus og servicebesked. Dette er kun ment som en ekstra service, for med et redaktørabonnement vedligeholder vi naturligvis hele hjemmesiden og driftsstatus/ servicebesked.

Sagt på en anden måde: med et redaktørabonnement slipper du for alt bøvlet. Læs mere om redaktørabonnement her.