Persondatapolitik

Introduktioon
For at kunne levere en hjemmeside der giver forbrugere mulighed for at melde flytning i en flytteformular eller afgive andre oplysninger via hjemmesiden, skal vi have en persondatapolitik.

Her er det vigtigt at fortælle at Videnporten kun stiller en IT-løsning til rådighed for kunden (ofte et vandværk eller et varmeværk) og dennes forbrugere. Det er kunden der er databehandler og det er hos denne du skal rette alle henvendelser vedr. dine data.

Videnporten opbevarer udelukkende de indtastede data som en backup i tilfælde af systemnedbrud.

Dataansvarlig
Kunden er til enhver tid dataansvarlig.

Vores behandling af dine personoplysninger 
Videnporten behandler ikke personoplysninger. Vi henviser til vore kunder.

Dog vil vi som andre virksomheder ligge inde med informationer på vore kunder og leverandører.

Tidsfrister for sletning/opbevaring
De oplysninger du indtaster via Videnportens hjemmesideløsninger slettes hvert år i januar måned i Videnportens system.

Skulle der rent bogføringsmæssigt være behov for at opbevare informationer om f.eks. Videnportens kundeforhold opbevares disse altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du nogle rettigheder:

• Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).

• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.

• Retten til at få dine personoplysninger slettet.

• Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.

• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.

• Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til kundens persondataansvarlige.

Kunden kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Videnporten kan ikke garantere at du gratis kan få rettet oplysninger eller at slettede oplysninger fjernes fra sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid ret til at klage til Datatilsynet

Oplysninger, som vi videregiver
Videnporten videregiver ikke oplysninger indtastet via hjemmesideløsningen til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner. Oplysningerne videregives udelukkende til den kunde de var tiltænkt, f.eks. xx Vandværk.

Informationssikkerhed
Vi henviser til kunden, da det er kunden der er dataansvarlig.

Generelt omfatter vores informationssikkerhed dog som minimum:

• Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

• Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer
Vores persondatapolitik kan ændres og eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på www.videnporten.dk

Version: 5. april 2022