Standardløsning

Her er et eksempel på standardløsningen:

 • Forside
 • Selvaflæsning/ Fjernaflæsning
 • Vandkvalitet med PDF versioner af de seneste vandprøver
 • Miljøstyrelsens rapport over drikkevandet i Danmark
 • Priser og gebyrer med PDF version af gældende takstblad
 • Kontakt:
 • Praktisk info:
 • Regulativ med PDF version af regulativet
 • Vedtægter med PDF version af vedtægterne
 • Regnskaber med PDF version af det seneste regnskaber
 • Uddrag af referater fra de seneste generalforsamlinger
 • Bestyrelse
 • Kontrol af vandmålere
 • Vandspild
 • Før du graver
 • Forsyningsområde
 • Indvindingsområde
 • Links

Med i løsningen er udarbejdelse af tekster, billedmateriale hvor Videnporten fotograferer og redigerer al billedmateriale til hjemmesiden, udarbejdelse af standard logo til forsiden og sikring af at takstblad, vedtægter og regulativet fremstår pænt og professionelt med vandværkets logo. 

Servicebeskeder præsenteres i et overlay. Dette kan aktiveres efter behov. Du kan læse mere om driftstatus og servicebeskeder her.

Som standard får vandværket selv adgang til at ændre driftsstatus og oprette servicebesked. Dette er kun ment som en ekstra service, for med et redaktørabonnement vedligeholder vi naturligvis hele hjemmesiden inkl. driftsstatus/ servicebesked.

Sagt på en anden måde: med et redaktørabonnement slipper du for alt bøvlet. Læs mere om redaktørabonnement her.

Standardløsningen har en estimeret leveringstid på 3 uger.