Standardløsning

Standardløsningen indeholder maksimalt 20 sider og undersider.

Her er et eksempel:

 • Forside
 • Selvaflæsning/ Fjernaflæsning
 • Vandkvalitet med PDF versioner af de seneste vandprøver
 • Priser og gebyrer med PDF version af gældende takstblad
 • Planer og projekter
 • Kontakt:
 • Praktisk info:
 • Regulativ med PDF version af regulativet
 • Vedtægter med PDF version af vedtægterne
 • Regnskaber med PDF version af det seneste regnskaber
 • Uddrag af referater fra de seneste generalforsamlinger
 • Bestyrelse
 • Gode råd - ved misfarvning af vasketøj
 • Kontrol af vandmålere
 • Vandspild
 • Før du graver
 • Links

Driftsmeddelelser præsenteres i et overlay. Dette kan aktiveres efter behov.

Med i løsningen er udarbejdelse af tekster, billedmateriale hvor Videnporten fotograferer og redigerer al billedmateriale til hjemmesiden, udarbejdelse af logo til forsiden og ensretning af diverse dokumenter så f.eks. takstblad, vedtægter og regulativet fremstår pænt og professionelt med vandværkets logo. 

Standardløsningen har en estimeret leveringstid på 3 uger.