Driftmeddelelse

Driftsstatus
Driftsstatus'en fungerer lidt som et trafiklys hvor rød signalerer fare, gul kræver øget opmærksomhed og grøn er normal drift. Ved eventuelle brud på ledningen eller fremtidige reparationer der berører forbrugerne kan driftsstatus'en med fordel ændres til gul.


  • RØD - Advarsel: Bruges ved fare eller forurening af vandet hvor knappen bliver rød og teksten ændres til advarsel.

  • GUL - Obs: Bruges ved forhold der kræver forbrugerens opmærksomhed, f.eks. at der er lukket for vandet i en periode. Knappen bliver gul og teksten ændres til obs. 

  • GRØN - Normal: Bruges ved normal drift, hvor knappen bliver grøn og teksten ændres til normal.

Dette giver, i kombination med en servicebesked, vandværket god mulighed for at holde forbrugeren ajour med vandværkets drift. 

Eksempler på brug af servicebesked:


Som standard får vandværket selv adgang til at ændre driftsstatus og oprette servicebesked. Dette er kun ment som en ekstra service, for med et redaktørabonnement vedligeholder vi naturligvis hele hjemmesiden inkl. driftsstatus/ servicebesked.

Sagt på en anden måde: med et redaktørabonnement slipper du for alt bøvlet. Læs mere om redaktørabonnement her.

Servicebeskederne i Videnportens løsninger er et overlay, hvilket vil sige at servicebeskeden ikke kan blokeres af evt. installerede programmer på brugerens computer. Servicebeskeden vises kun på forsiden, når den er aktiveret. Servicebesked-funktionen kan med fordel også bruges til generelle, men vigtige informationer, eksempelvis information om fjernaflæsning eller indkaldelse til generalforsamling.

Servicebesked-funktionen er inkluderet i alle Videnportens hjemmesideløsninger.
 

Vi har fået følgende tilbagemeldinger pga. driftmeddelelses-funktionen:
“Det er nu smart med de servicemeddelelser fra vandværket.” Udtalelsen kommer fra en forbruger, som på daværende tidspunkt manglede vand i hanerne, på grund af et ledningsbrud i området.

  
Det er jo altid dejligt at høre at slutbrugeren er glad for løsningen. Det er dog mindst lige så vigtigt, at Marie fra Give Vandværk oplever langt færre telefonopkald fra frustrerede forbrugere, i forbindelse med ledningsbrud, efter de har fået servicemeddelelser på hjemmesiden.
 
"Vi har reduceret de telefoniske henvendelser i forbindelse med ledningsbrud med ca. 2/3 dele - og det kan mærkes!” udtaler Marie fra Give Vandværk.