Plusløsning

Her er et eksempel på plusløsningen:

 • Selvaflæsning/ Fjernaflæsning
 • Vandkvalitet med PDF versioner af de seneste vandprøver
 • Miljøstyrelsens rapport over drikkevandets kvalitet i Danmark
 • Priser og gebyrer med PDF version af gældende takstblad
 • Forside
 • Planer og projekter
 • Kontakt:
 • Skriv til os - (web-formular til indtastning)
 • Praktisk info:
 • Forsyningsområde
 • Indvindingsområde
 • flytteopgørelse (web-formular til indtastning)
 • Installationstilladelse (web-formular til indtastning)
 • Vores verden - fortæller lidt om hvordan jeres vandværk virker
 • Personale
 • Evt. målerudskiftning ved overgang til elektronisk måleraflæsning
 • Regulativ med PDF version af regulativet
 • Vedtægter med PDF version af vedtægterne
 • Regnskaber med PDF version af det/ de seneste regnskaber
 • Uddrag af referater fra de seneste generalforsamlinger
 • Bestyrelse
 • Kontrol af vandmålere
 • Vandspild
 • Før du graver
 • Links

Alle web-formularer til indtastning udarbejdes felt for felt efter vandværkets ønske og der vises felter alt efter hvad forbrugeren svarer i formularerne. Der er tale om højt specialiserede formularer til indtastning. I plusløsningen oprettes alle de formularer vandværket måtte ønske sig.

Med i løsningen er udarbejdelse af tekster, billedmateriale hvor Videnporten fotograferer og redigerer al billedmateriale til hjemmesiden, udarbejdelse af logo til forsiden og sikring af at takstblad, vedtægter og regulativet fremstår pænt og professionelt med vandværkets logo. 

Servicebeskeder præsenteres i et overlay. Dette kan aktiveres efter behov. Du kan læse mere om driftstatus og servicebeskeder her.

Som standard får vandværket selv adgang til at ændre driftsstatus og oprette servicebesked. Dette er kun ment som en ekstra service, for med et redaktørabonnement vedligeholder vi naturligvis hele hjemmesiden inkl. driftsstatus/ servicebesked.

Sagt på en anden måde: med et redaktørabonnement slipper du for alt bøvlet. Læs mere om redaktørabonnement her.

Plusløsningen har en estimeret leveringstid på 5 uger.