Plusløsning

Plusløsningen indeholder de sider der er behov for. Her er et eksempel:

 • Selvaflæsning/ Fjernaflæsning
 • Vandkvalitet med PDF versioner af de seneste vandprøver
 • Priser og gebyrer med PDF version af gældende takstblad
 • Forside
 • Planer og projekter
 • Kontakt:
 • Skriv til os - formular
 • Praktisk info:
 • flytteopgørelse (PDF-formular til indtastning)
 • Installationstilladelse (web-formular til indtastning)
 • Vores verden - fortæller lidt om hvordan jeres vandværk virker
 • Personale
 • Evt. målerudskiftning ved overgang til elektronisk måleraflæsning
 • Regulativ med PDF version af regulativet
 • Vedtægter med PDF version af vedtægterne
 • Regnskaber med PDF version af det/ de seneste regnskaber
 • Uddrag af referater fra de seneste generalforsamlinger
 • Bestyrelse
 • Gode råd - ved misfarvning af vasketøj
 • Kontrol af vandmålere
 • Vandspild
 • Før du graver
 • Links

Driftsmeddelelser præsenteres i et overlay. Dette kan aktiveres efter behov.

Med i løsningen er udarbejdelse af tekster, billedmateriale hvor Videnporten fotograferer og redigerer al billedmateriale til hjemmesiden, udarbejdelse af logo til forsiden og ensretning af diverse dokumenter så f.eks. takstblad, vedtægter og regulativet fremstår pænt og professionelt med vandværkets logo. 

Plusløsningen har en estimeret leveringstid på 5 uger.